Ervaring

Ervaring

Duurzaamheidseducatie en groene participatie

Sinds 2001 ben ik werkzaam op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. Mijn werk bestaat uit het programmeren en organiseren van educatieve activiteiten. Ik werkte voor de Stichting Milieu Dichterbij, bij de natuur- en milieu centra van gemeenten Vlaardingen en Delft en voor provinciaal programma De Groene Motor dat als doelstelling het ondersteunen en stimuleren van groen vrijwilligerswerk heeft. Op dit moment ben ik werkzaam bij Duurzaamheidscentrum Weizigt van gemeente Dordrecht.

Voedselboseducatie

Als vrijwilliger ondersteun ik in het beheer van Voedselbos Vlaardingen. In 2018/2019 heeft het educatieteam een pilot uitgevoerd voor de ontwikkeling van een leerlijn voedselbos educatie. Hiervoor heb ik fondsen geworven en zorgde ik voor de communicatie over het project.
Wil je kennis maken met het voedselbos? Kijk op: Voedselbos Vlaardingen – activiteiten

Groenkracht

In 2017-2018 begeleidde ik de aanleg van een nieuwe buurttuin die stichting Groenkracht in opdracht van de gemeente Delft realiseerde. Offertes opstellen, projectsubsidie aanvragen en bewonersbijeenkomsten organiseren waren taken die ik binnen dit project uitvoerde. Meer over Groenkracht via groenkracht.nl

De Papaver

Voor Duurzaamheidscentrum De Papaver heb ik de educatieve materialen gemoderniseerd; zowel inhoudelijk als uiterlijk kregen de materialen een make-over. Daarnaast deed ik een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen naast de huidige opdrachten die door de stichting worden uitgevoerd.

Stadstuinen

Als medeoprichter en bestuurslid van de stichting Stadstuinen Maassluis organiseerde ik samen-tuin activiteiten in openbare tuinen. Inmiddels zijn de tuinvrijwilligers ondergebracht bij het Duurzaamheidscentrum Maassluis en onderhouden zij daar De Ontdektuin. De stichting wordt door nieuwe initiatiefnemers aan de oostkant van Maassluis voortgezet.

Op de foto: Voedselbos Vlaardingen